Fra 1. januar 2018 er ansvaret for borgelige vielser gitt kommuner  v/ ordfører og varaordfører. I Lavangen har formannskapet også gitt rådmann Erling Hanssen vigselsmyndighet.

Her er formannskapets vedtak av 19.12.17:
1.    Lavangen kommune tilbyr vigsler til alle norske borgere med gyldig prøvingsattest.
2.    Vigselsmyndighet er fra 01.01.2018 gitt ordfører og varaordfører. Jmf. Lov om ekteskap §12. Formannskapet gir rådmann Erling Hanssen vigselsmyndighet.
3.    Kantina på Lavangen skole brukes som seremonirom til vigsler.
4.    Vigsler tilbys på alle virkedager innenfor ordinær arbeidstid dersom disse ikke faller på helligdager.
5.    Vigselsprosedyre brukes som veileder for gjennomføring av vigsler.
6.    Vigsler i hht pkt. 2 og 3 er gratis. Merkostnader som følge av vigsler utenfor ordinær arbeidstid og seremonirom, dekkes av brudeparet.
7.    Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens §13.

Informasjon fra Skatteetaten: Veien til ekteskapet - steg for steg