Ungdomsbasen åpner torsdag 19. september 2019 kl. 18.00-21.00.
Faste dager blir etter dette på torsdager og tilbudet skal i hovedsak følge skoleruta (dvs. fridag/ferie på skolen = stengt base).

Årets "basemannskap" er våre lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget:

Thomas Hansen
Varangkana (JJ) Sørensen
Carina B. Larsen