NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy 

Åpningstider for henvendelser uten avtale uke 51 og 52

  • Tirsdag 21. desember klokken 12-14.
  • Tirsdag 28. desember klokken 12-14.

Endringen i åpningstid har sammenheng med ferieavvikling hos ALR, for å sikre mulighet for overføring til bank.

 

NAV-kontoret holder stengt julaften og nyttårsaften.

NAV-kontoret er tilgjengelig for avtaler, oppfølging og veiledning resterende dager i desember.