Lavangen menighet avholder årsmøte etter kveldsgudstjenesten søndag 27 mars kl 18.00.

Årsmelding 2021