Vi har gleden av å invitere til årsmøte med søndagsmiddag på ungdomshuset. I år blir det Oddveigs kjøttkaker i brunsaus, potet, erterstuing og grønnsaker.

Alle medlemmer og interesserte er hjertelig velkomne.

Middagen serveres klokka 16, og er gratis for lagets medlemmer. For ikke-medlemmer koster det 100 kroner.

På grunn av bestilling av mat må vi ha påmelding innen søndag 3. mars – men gi helst beskjed så snart du vet at du kommer.

Meld deg på til Oddveig på telefon 905 70 647.

 

Saksliste til årsmøte:

  1. Godkjenning av innkalling/dagsorden
  2. Valg av møteleder, skriver og to til å skrive under protokoll
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Saker til årsmøtet må være skriftlig meldt til styret innen 17. februar 2019.

 

Med vennlig hilsen

Oddveig Johansen
på vegne av styret i Ungdomslaget Rett leid