Dato: Torsdag 7. desember 2017  Kl. 18:00 – 21:00
Sted: Turlagshuset i Harstad, lett servering
Kontakt: troms@fnf-nett.no

 

Hvordan skape friluftsliv for alle?
Er friluftsliv reservert for de med fancy utstyr, flest toppturer og hytte 3 mil til fjells?
På fjorårets adventsseminar var sikring av friluftsarealene hovedtema. I år ser vi på bruken.
Hvor bred er egentlig friluftsaktiviteten? Hvordan når vi dem som kanskje har en litt større dørterskel?
Bli med inn i skjæringspunktet mellom naturglede, folkehelse og inkludering.


PROGRAM
18:00 Velkommen
          Nils Erik Bakke, styreleder Harstad Turlag
18:10 Tur- og treningskompis: Effektivt samarbeid mellom friluftslivet, idretten og kommunen
         Maria Fouad og Johannes Skulstad, Forum for natur og friluftsliv Norland og Finnmark
18:45 Flerkulturelt friluftsliv – gode eksempler fra Harstad Turlag
         Linda Motrøen Paulsen, Barnas Turlag Harstad
19:05 Hvordan få med ungdommen?
         Kjersti Gjærum, Leder for nyoppstartede DNT Ung Harstad
19:25 Pause m/ kaffe, kjeks og frukt
19:45 Slik får vi til lavterskel friluftsliv i Harstad
         Dagrun Weines, Folkehelsekoordinator Harstad kommune
20:05 Friluftsrådet for alle – sjekk ut mulighetene
         Anne-Margrethe Roll og Torgeir Bremer, Midtre Hålogaland friluftsråd
20:25 Samtale: Hvordan skape friluftsliv for alle og få gode samarbeid på tvers?
         Alle innlederne deltar
21:00 Slutt


VELKOMMEN!

 

Midtre Hålogaland Friluftsråd