Skolebarna har skolefri 18.-19.11. Her er oversikt over aktiviteter Lavangen og Salangen kommune tilbyr:  Tilbudet

Påmelding - se informasjon på hver aktivitet.
Det blir satt opp gratis buss.