Lag og foreninger i Lavangen som ønsker å tilby gratis aktiviteter for barn og unge i årets sommerferie kan søke om tilskudd fra kommunen.
Vi har fått tilskudd fra Bufdir til formålet.

Send oss en en kort søknad med beskrivelse av aktiviteten/aktiviteter, tidspunkt/tidsrom og sett opp et enkelt budsjett.
Etter gjennomført aktivitet i hht søknad må vi ha inn en kort rapport.

Søknadsfrist: 30.06.22.
Send søknaden til postmottak@lavangen.kommune.no

Merk søknaden: Sommeraktiviteter 2022

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Anne Strømmesen tlf. 906 57 194, eller Elisabeth Tobiassen tlf. 991 50 115.