Telemarksforskning og Regional analyse har gjort en analyse av Lavangen og regionen.
Rapporten inneholder tekst og tall om følgende områder:

- demografiske scenarier for Lavangen
- befolkning og bostedsattraktivitet
- arbeidsplasser og næringsattraktivitet
- scenarier Norge

Se hele rapporten her