På grunn av reparasjon vil Moan, Fagerslåttmoen, Nesset og Hesjevik kobles midleridig ut fra kl 09.00 og det kan påregnes forstyrrelser utover dagen.

Teknisk etat