Mandag 8. november utføres det vedlikeholdsarbeider på det kommunale vannverket i tidsrommet kl. 08.00 – 20.00.

Arbeidet kan i perioder medføre driftsforstyrrelser. I høyereliggende områder kan trykkforstyrrelser forekomme. På grunn av pågående arbeider kan det oppstå en del forhøyet fargetall i deler av ledningsnettet.

Lavangen kommune oppfordrer sine abonnenter til å redusere vannforbruket i oppgitte tidsrom.

 

Teknisk etat