Kryss og veier vil bli stengt i god tid før rittet passerer begge dagene. Det oppfordres til at bedriftene/kommunale etater gjennom traseen legger varelevering/transporter til dagene før rittet.  Grovt sett vil det være slik at veier er bilfrie ca 2t før og 1 t etter start/passering. Dette kan bli justert av arrangør og politi.

Oversikt over stenging i Lavangen torsdag 10 august: 

Veien Sjøvegan – Tennevoll - Fossbakken bilfri fra kl 13.30

Veien E6 Fossbakken (nordover og sørover) bilfri fra kl 14.30

KART over veier som stenges torsdag

Syklistene kommer retning fra Salangen mot Narvik fra ca kl 15.45

Oversikt over stenging i Lavangen fredag 11 august: 

Veien E6 Fossbakken - Brandvoll bilfri fra kl 10.00

Veien Fossbakken – Tennevoll bilfri fra kl 10.30

Veien Tennevoll - Sjøvegan bilfri kra kl 09.30

KART over veier som stenges fredag

Syklistene kommer retning Salangsdalen mot Sjøvegan fra ca kl 13.00

 

Oversikt over alle veiakser og tidspunkt for stenging begge dager

 

Forventet klokkeslett alle steder rittet passerer torsdag

Forventet klokkeslett alle steder rittet passerer fredag 

Frivillige vakter ønskes:

Politiet ønsker bistand av frivillige som kan hjelpe til med at ingen kjøretøy kommer ut i veibanen når rittet passerer Lavangen. Ta kontakt med Salangen lensmannskontor ved Roald Berntsen dersom du vil være vakt.