Vi opplever feil med vårt journalsystem etter en systemvareoppdatering i går ettermiddag.

Det må påberegnes lengre ventetid ved avdelingene, som følge av dette.

IKT jobber med saken.

Vi beklager ulempen dette medfører.

 

 

Vennlig hilsen

Victoria Hanssen
Enhetsleder Astafjordlegen