Planutvalget i Lavangen kommune besluttet på møte 30.05.2017 å avvikle innsamlingspunktet på Fossbakken.
Konteiner for avfall som var plassert på Fossbakken er flyttet til Tennevoll, ved Miljøstasjonen.

Dette medfører at det heretter kun vil være ett innsamlingspunkt for avfall fra hytter/fritidsboliger i kommunen. Også returpunktet for glass/metall blir avviklet og flyttet til Tennevoll.
Årsaken til beslutningen er misbruk av ordningen over lang tid.

 

 

Teknisk etat