Evt. saker må meldes inn innen 24 februar.

 

Gratis middag etter møtet for medlemmer.

Kr 100 for ikke medlemmer.

Hilsen Oddveig.