Barnehagene i Lavangen kommune åpnet mandag 20. april barnehagene for barna. Fokus er helse, omsorg og glede.

Det åpnes trinnvis med redusert åpningstid for barn etter tett dialog med foreldre. Peronalet i barnehagene takker foreldrene for et godt samarbeid.

I barnehagen er barna er delt inn i mindre grupper (kohorter).

Det er innført gode smittevernrutiner med forsterket renhold av lokalene.  Personalet i barnehagene har også satt i gang en rekke tiltak for å begrense smitte og å gjøre åpningen av barnehagene forsvarlig. Tiltakene er utarbeidet i samarbeid med smittevernfaglig kompetanse og er i tråd med veilederen fra Udir om gjenåpning av barnehager.