- gjelder i første omgang tom. 26.03.20
- vi er alltid tilgjengelig på tlf
- ved evt. avtaler så henter vi besøkende i gangen/ved utgangen

 

Forkontor barnevern telefonnummer    93072055

  • Åpen man-fre 0900-1500

Akuttvakt barnevern telefonnummer    4000 2276

  • Åpen alle tidspunkter utenfor kontoret åpningstid
  • Skulle telefoner komme på dagtid besvares de av barnevernleder i vertskommunen Salangen og henvises til rette kommune

Barnevernleder Astafjord barneverntjeneste     90236112

 

 

  • Alle meldinger tas imot og akuttvurderes
  • Skriftlig saksbehandling og oppfølging per telefon går som normalt, forutsatt at vi er tilstrekkelig med ansatte som holder oss friske
  • De fleste jobber med hjemmekontor, det vil være minimum en personer tilgjengelig på kontoret for skriftlige henvendelser og telefoner

 

Barnevern tar kontakt med aktuelle instanser der det er barn med særlige behov som bør opprettholde kommunale tiltak.

 

Med vennlig hilsen
Astafjord barneverntjeneste

 

Gunnhild Masterbakk

barnevernleder