Lavangen kommune ønsker at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst. Nå utarbeider vi en digital modell for å styrke det tverrfaglige arbeidet rundt barn og unge. Modellen kan være til hjelp for dem som trenger noe ekstra oppmerksomhet eller oppfølging.

Det er da viktig å vite hvordan man skal gå frem for å oppsøke hjelp eller veiledning, enten du er barn, ungdom, voksen eller ansatt. Den digitale modellen har som mål å gi alle innbyggere i Lavangen innsikt i hvem man kan kontakte, og hva kommune kan bistå med i den enkelte sak.

Om du klikker på linken under, vil du bli ført videre til den digitale modellen som er under utvikling.

https://lavangen.bedreinnsats.no/

 

Asveig Antonsen
helsesykepleier