Jodtabletter er aktuelt ved en eventuell atomhendelse med utslipp av radioaktiv jod. 

Jodtabletter i vår kommune er lagret slik at utdeling kan skje til alle innbyggere som er i målgruppen. Hvis det skulle oppstå en hendelse med radioaktiv forurensing er det særlig viktig å ta forebyggende jod raskt når melding om dette kommer. 

Målgruppen for jodtabletter er barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. Det kan bli gitt råd om jodtabletter også til voksne under 40 år. Tilskudd av jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen.

Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Ved en hendelse vil det komme informasjon fra Det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap om inntak av jodtabletter sammen med anbefaling om å oppholde seg innendørs. 

Jodtabletter skal inntas så raskt som mulig når kriseutvalget for atomberedskap anbefaler dette. Det er derfor ønskelig at dere som foresatte gir et forhåndssamtykke til at deres barn kan få utlevert jodtabletter i barnehagen eller skolen dersom myndighetene ved en eventuell hendelse anbefaler dette. Foresatte vil bli varslet hvis jodtablett er gitt.

Ved en atomhendelse har kommunen en plan for utdeling av jodtabletter til innbyggere i målgruppen. Vi regner med mange husstander følger anbefalingen om selv å kjøpe jodtabletter for hjemmelagring (reseptfritt salg) for alle under 40 år, gravide og ammende. 

Advarsler og forsiktighetsregler:

• Risikoen for bivirkninger ved bruk av jodtabletter er svært liten for barn og unge.

• Gravide og ammende skal unngå høyere dosering enn anbefalt.

• Ved tilførsel av jod til nyfødte (første levemåned) gjelder spesielle forsiktighetsregler.

• Personer som har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt), forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen eller dermatitis herpetiformis (Duhrings syksdom) skal ikke ta jodtabletter.

• Personer som er allergiske overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget) skal ikke ta jodtabletter.

• Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Ved en atomhendelse:

Søk råd (for eksempel råd om innendørs opphold) og hold deg orientert via internett, tv og radio. Aktuelle nettsteder:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin nettside: https://www.dsa.no/atomberedskap

 

Med hilsen

Kjell-Are Pettersen
Ass. Kommuneoverlege i Astafjordlegen