Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for arbeidsrettet bistand.

Les mer her

Du kan også ta kontakt med NAV- Salangen-Lavangen-Dyrøy dersom du ønsker mer info.