Onsdag 13.mars i Salangen
Møter med ansatte og menighetsråd
20:30 Kveldsgudstjeneste Salangen kirke
 
Torsdag 14.mars i Lavangen
09:00 Besøk på Lavangen skole
10:30 Besøk på Astafjord Vekst
11:30 Møte med ansatte på Lavangsheimen
        Tema: Åndelig omsorg
12:00 Andakt på Lavangsheimen
12:45 Besøk i den samiske barnehagen
14:00 Møte med formannskapet
18:30 Kveldsgudstjeneste Lavangen kirke 
Menighetskveld
 
Fredag 15.mars i Salangen
09:00 Skolegudstjeneste i Salangen kirke
10:30 Møte med kommunestyre
12:30 Åpent møte på Kåre på kaia
        Hva betyr kirka for deg og/eller lokalmiljøet
14:00 Møte med ansatte på Salangen sykehjem
        Tema: Åndelig omsorg
15:00 Møte med ansatte på Asylmottaket
18:30 Kulturkveld i Salangen kirke
        Sang, musikk, mangfold og frivillighet, nattverd
        Kafe – overskudd til misjonsprosjekt i Etiopia
 
Søndag 17.mars i Lavangen
11:00 Felles Visitasgudstjeneste i Lavangen kirke
Kirkekaffe på Fjellkysten
Visitasforedrag av biskop Olav Øygard
 
 
Alle er hjertelig velkommen til de åpne arrangementene.