Fra 1. oktober 2020 starter «Bokstart» i Lavangen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom biblioteket og helsestasjonen. Bokstart ble til i et prosjekt mellom Foreningen Les!, Deichmanske bibliotek og helsestasjonene i Oslo. Vi har vært så heldig å få litt materiell og bøker fra organisasjonen Foreningen Les!  slik at vi kan starte opp. Brosjyren til foresatte finnes kun digitalt. Den finnes også på flere språk.

Dette gjør vi:
Barn på 8 mnd.-kontroll får bokgave og informasjon på helsestasjonen.
På 2-årskontrollen på helsestasjonen får barnet et "bibliotek-gavekort" på bok. Boken hentes på biblioteket.

Hvorfor?
Vi ønsker å oppmuntre til tidlig språkstimulering. Lesing for og sammen med barnet, gi barnet leseglede og mer bruk av biblioteket. «Les for barnet ditt. Det er et enkelt råd, og det er et av de beste» skriver psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery i boken Miraklenes tid.

Fra nettsiden til Bokstart.no:
"Studier av små barns språkutvikling har konkludert at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter. Forskning på barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ressurssterke og ressurssvake familier, og peker på behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er små". (...)"Høytlesing er det viktigste foreldre kan gjøre for å øke barns ordforråd og språkutvikling. Høytlesing gir barnet forståelse av hendelsesforløp, innsikt i omverden, og ord for egne opplevelser og følelser sammen med en nærværende voksen. Positive erfaringer med bøker og lesing ruster barnet for den senere lese- og skriveopplæringen. Lesing for barna kan også stimulere til økt lesing for voksne".

Vi ønsker barn og foresatte i Lavangen lykke til med lesing og Bokstart!  - Vi håper tilbudet blir tatt godt imot.

Hilsen helsesykepleier Asveig og Anne på biblioteket

Lenke: Bokstart.no