Fra februar 2017 vil bostøtten beregnes ut fra faktisk inntekt hver måned, tidligere var den utregnet på ligning. Dette gjør at søkere med varierende inntekt vil ha større mulighet å få støtte når de trenger det.  Les mer om bostøtte,  regleverk og søk elektronisk. Ta kontakt med servicekontoret dersom du trenger hjelp.