Formannskapets innstilling til budsjett 2017 inkl. gebyrregulativ og økonomiplan 2017-2020 er i henhold til Kommunelovens § 44.1 og 45.3 utlagt til offentlig gjennomsyn elektronisk og på servicekontoret.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til servicekontoret innen 07.12.16. Budsjettet blir behandlet i kommunestyremøte 08.12.16.

 Kunngjøring skjer i henhold til forvaltningslovens § 37.