Norges Bygdeungdomslag arrangerer høsten 2021 og våren 2022 prosjektet Bygdeungdommens Stemme. Målet med prosjektet er å styrke bygdeungdommens stemme og bidra til økt mangfold i samfunnsdebatten. 

Prosjektet er åpent for alle over 18 år med en ide for – eller ønske om å bidra til at hjembygda deres blir en bedre plass å bo og vokse opp. Gjennom to kurshelger og oppfølging vil ti kursdeltakere få mulighet til å lære hvordan de kan nå frem med sin sak og være med å påvirke lokaldemokratiet. 

Vi vil høre fra all ungdom som bryr seg om bygda si!

Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB og arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag. Mer informasjon om prosjektet finnes her. Søknadsfrist er 22.august. 

Ved spørsmål eller andre henvendelser kan du kontakte undertegnede eller hei@nbu.no

 

Henrik Nordtun Gjertsen

Bygdepolitisk nestleder
Norges Bygdeungdomslag