Ástávuona Giellagoahtie, det samiske språksenteret i Lavangen kommune, starter opp med to samiskkurs vår 2018 i samarbeid med Norges Arktiske Universitet UiT. (https://uit.no/startsida).

I den forbindelse ønsker vi å minne om søknadsfristene til UiT:

 

Kursene vi gjennomfører med UiT er:


SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 - 20 stp
https://uit.no/utdanning/emner/emne/455755/sam-1031< >
SAM-1035 Samisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon - 10 stp
http://uit.no/utdanning/emner/emne/455559/sam-1035

Sametinget har bevilget aktivitetstilskudd til dette formål. https://sametinget.no/

For påmelding til kursene eller det ønskes nærmere informasjon - ring 771 76 624 eller send mail til kristina.eira@lavangen.kommune.no eller elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no