Fra mandag 19.november vil det bli samisk arena for barn og unge mellom 10- 16 år(5.klasse-10.klasse). Dette vil bli to mandager i måneden. Her vil vi snakke samisk, og de som ikke kan samisk fra før får muligheten til å lære samisk, samtidig som vi har aktivitet. Mandag 26.11.18 er det på Lavangen bibliotek  kl.17.00, og vi planlegger hvilken aktivitet og datoer videre.

Vel møtt! 🙂

Mánnodaga, skábmamánu 19. beaivve rájes šaddet mis sámegielat arena deaivvadeamit mánáide ja nuoraide gaskkal 10-16 jagi (5. luohkás gitta 10. Luohkkái). Dat šaddá guokte mánnodaga mánus. Doppe mii beassat hupmat sámegiela, ja dat geat eai máhte sámegiela ožžot vejolašvuođa oahppat sámegiela, seammás go mis leat doaimmat. Dán mánnodaga mii deaivvadit Ástávuona giellagoađis dii. 17.00, gos mii hutkkat doaimmaid maid sáhttit bargat ja heivehit dáhtoniid.

Bures boahtin!

Dearvuođat Anne Kristine Ekman, Ástávuona giellagoahtie