Kartverket har i sak 2014/6 nordsamiske naturnavn i Ruŋguvuopmi/Spansdalen i Loabága suohkan – Lavangen kommune kategorisert løpenr. 30 "Gaskagoahti" og løpenr. 31 "Donbealli" som grender i Runguvuopmi/Spansdalen. I samsvar med § 7 i lov om stadnamn er det kommunen som velger navn på og vedtar skrivemåten på bl.a grender.

Lavangen kommune har i kommunestyremøtet den 29.04.2021 behandlet sake 24/21 om samiske naturnavn i Ruŋguvuopmi/Spansdalen i Loabága suohkan/Lavangen kommune hvor navnene og skrivemåten "Gaskagoahti" og "Donbealli" ble vedtatt.
Vedtaket:

1. Kommunen tar Kartverkets vedtak til følge og fastsetter samisk skrivemåte til grendene «Gaskagoahti» og «Donbealli» iht Kartverkets vedtak.

2. Resterende navn tas til følge og brukes av egen tiltak av kommunen samt selskaper som det offentlige eier fullt ut, jf. § 11 i lov om stadnamn.

 

Klagerett

I samsvar med § 12 i  lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av offentlige organ som skal bruke navnet i tjenesten og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn, jf. § 6.

Klagen skal dateres, merkes med saksnummer og begrunnes.

Klagen sendes til Loabága suohkan/Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll, eller digitalt til post@lavangen.kommune.no.

Klagefrist: 25.juni.2021

Sakens dokumenter er tilgjengelig ved henvendelse til Lavangen kommune.