Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som (oftest) eldre får. For å gjør livet enklere for den som lever med demens, kan pårørende og helsepersonell lære mer om sykdommen. 

Er det mistanke om demens må det utredes. Formålet med utredningen er å avklare om det er en mental svekkelse som oppfyller kriteriene for diagnosen demens - og finne frem til hvilken sykdom eller tilstand som er årsaken til det. Utredning og diagnosering av demens er en oppgave fordelt mellom flere spesialister.  

 

Les mer her: 

Hvorfor er utredning og diagnose viktig for personer med demens - brosjyre 

 

Helsedirektoratet