Iht. plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok Lavangen kommunestyre i møte 15.06.17, sak 23/17

Detaljreguleringsplan for Aa gård (hyttefelt).

Planid.: 1920-2017-01

 

Planen består av følgende dokumenter:

-Planbeskrivelse

-Planbestemmelser

-Plankart

-Merknadsbehandling