Regjeringen og KS (Kommunenes sentralforbund) har en felles ambisjon om å gi alle innbyggere mulighet til å delta i det digitale samfunnet, og det ønsker også vi i Lavangen kommune!

Vi er etter søknad innvilget kr 500 000,- i engangsstøtte fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)  for å legge til rette for et gratis lavterskel veiledningstilbud i digital kompetanse. Lavangen er en av fire distriktskommuner som er innvilget støtten. Les pressemeldingen fra regjeringen her

Støtten skal brukes til tilrettelegging av lokaler (kantina/studio) på skolen/biblioteket, og til lønn. Vi skal bruke veiledningstilbudet Digihjelpen.
Tilbudet skal gis i 2022.