Periode:  Fra og med onsdag 04.03.20  til og med fredag 06.03.20

Grunnet sammenslåing av elektronisk pasientjournalsystem vil alle avdelingene ha redusert kapasitet i perioden. Årsaken er at legekontorene vil være uten datasystem. Avdelingene vil kun behandle øyeblikkelig hjelp i perioden som er beskrevet over.

Innbyggerne bes sjekke om det snarlig er behov for fornyelse av resepter og kontrolltaking av blodprøver. Dette må planlegges før eller etter perioden med driftsbrudd.