Tirsdag 9 juni

kl 10.00 - 15.00 og 17.00 - 20.00 

 Vi vil gjerne ha deg med på dugnaden.

Menighetsrådet