Samisk nasjonal kompetansetjenste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ved Sámi Klinihkka har lansert «Samisk kulturforståelse i helsemøte», et nytt nettbasert kompetansehevende tilbud til helse og omsorgspersonell.
Men selv om du ikke er helsearbeider vil man ha god læringsutbytte av kurset.

E-læringskurset skal gi grunnleggende kunnskap om samiske samfunnsforhold, historie, tverrkulturell kommunikasjon og forståelse. Foruten å øke kunnskapen om samiske forhold, så er ønsket at kurset skal bidra til refleksjon på egne holdninger og praksis i møte med samiske pasienter og brukere.

E-læringskurset er allment tilgjengelig på SANKS sine e-læringsportal: www.esanks.no

Her lager du din egen bruker, og får tilgang til alle e-læringskurs som er utarbeidet av SANKS. E-læringskurs er en fleksibel løsning for å øke egen kompetanse hvor man ikke er avhengig av faste klokkeslett eller dager for å kunne gjennomføre det. Man kan når som helst i kurset logge seg av, og når man da igjen logger seg på vil man komme til den siden man avsluttet forrige gang.
Kurset kan tas på pc, nettbrett eller mobiltelefon:
Kurset er gratis.
Gjennomfør kurset gjerne sammen med andre slik at dere kan diskutere og reflektere sammen. Det gir en enda større utbytte av kurset.