Dersom en hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært store.

Utslipp og spredning av radioaktive stoffer kan føre til konsekvenser for helse, miljø og andre viktige samfunnsinteresser.  

Risikoen for ulykker som kan ramme deg øker.

Les mer om hva du kan gjøre for egenbeskyttelse ved eventuell atomulykke:

Plakat atomulykke.pdf

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet