På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2018, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn på servicekontoret og vår hjemmeside. Ettersynet er 3 uker fra 13. mars 2018.

Lista inneholder skatteobjekt, skattegrunnlag og beregnet skatt. For 2018 har kommunestyret vedtatt en skattesats på 7 promille for verker og bruk.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må fremsettes skriftlig innen 6 uker til: Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 TENNEVOLL eller postmottak@lavangen.kommune.no

 

Eiendomsskatt 2018 - verker og bruk