Lavangen kommune er tildelt 1,7 millioner av Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette er en engangsbevilgning som resultat av Covid-19 pandemien som har herjet siden midten av mars.

Nyhetsoppslag fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og de som tilrettelegger for næringsutvikling. Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

For denne tildelingen gjelder “Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet"

Selv om reiselivsnæringen særlig trekkes frem av fylket som satningsområde, siden denne næringen er hardest rammet, er det fritt fram for alle å søke.

Siden dette er ekstraordinære midler muliggjøres søknader over beløpsgrensen på kr 150 000,-.

Alle søknader på kommunalt næringsfond gjøres elektronisk via portalen regionalforvaltning.no
Frist for søknader:  1. november 2020.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med
-Hege M. Rollmoen, ordfører/næringssjef tlf. 412 38 876
-Christian B. Ekeland, prosjektleder for plan og næring tlf.  950 73 98