Høsten 2022 arrangeres det kurs for pårørende til personer med demens i Lavangen og Salangen. Planlagt oppstart er i begynnelsen av oktober med 5 ukentlige samlinger. Det blir mulighet for avlasting for de som har behov. Nærmere informasjon kommer etter sommeren. Arrangør er Salangen og Lavangen kommune og Demensforeningen.