Oppsatt møte i Levekårsutvalg onsdag 15. februar utsetts. Nytt møtetidspunkt vil komme.