Levering av grovavfall på miljøstasjonen er endret til 2 kubikk hver gang, max 8 kubikk i året pr. husstand. Dersom du leverer mer enn dette, får du tilleggsfaktura.

Første dag miljøstasjonen er åpen i 2021 er 21. januar klokken 13 til 19.

Har du spørsmål, kontakt HRS kundetelefon 769 22 000

 

Endringen var vedtatt i kommunestyret 29.10.20