Da mange av våre flinke ungdommer flytter på grunn av videre skolegang, er det behov for flere hender på Lavangsheimen. 

Ta kontakt med Nan-Tove Thomassen om du vil bli vår nye vikar.

Avdelingsykepleier Nan Tove Thomassen på tlf nr 95144670 (kl 8-15) eller på mail nantt@lavangen.kommune.no