Alle kaffekanner innkjøpt til Lauvhallen og kantina på Lavangen skole er borte/på bygda....
De er blank/sort og brennmerket i plasten med "Lavangen skole".

Kannene mottas med smil og takk på biblioteket:-)  -  eller de/den settes tilbake i Lauvhallen neste gang du er innom.