Lavangsvekka 2016 er historie og vi takker publikum og arrangerører for denne gang! 

Hovedkomiteen  inviterer til evalueringsmøte, og vi ønsker alle arrangører/publikum/næringsliv/ aktører/ politikere velkommen! Vi serverer kaffe/kjeks.  - Har du meninger om f.eks. arrangement/tidspunkt for Lavangsvekka   - men ikke kan komme?  Send en mail til kultur@lavangen.kommune.no

Hovedkomiteen