I forkant av feiesesongen 2019 har feieravdelingen i Bardu brann og redning tatt i bruk SMS-varsling. Varslingen gjelder både feiing og boligtilsyn. De som ikke har mobiltelefon får fortsatt varsel i postkassa som vanlig. 
Når du mottar meldingen fra oss er det viktig at du gir oss tilbakemelding på om det er klargjort for feiing. Det gjør du ved å følge lenken i meldingen.  Er du usikker på om vi har korrekt telefonnummer oppført på deg, så kan du sjekke dette på servicevarsling.no

Feiing av skorstein 
Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en feieluke på loftet.
Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.
Dersom du ønsker at vi skal feie fra tak må det settes frem godkjent stige. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrennen. Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.
Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.
Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen. 

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling eller kan du kontakte oss på telefon:
Feier Bjørn Mange Nordmo tlf: 907 01 248
Feier Anders Mortensen tlf: 907 09 313
Eventuelt kan du sende oss en mail: brannstasjonen@bardu.kommune.no