Troms Røde Kors inviterer også i 2022 til Ferie for alle.

  • Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med minst ett barn i barneskolen. 
  • Ferietilbudet gis til familier som selv ikke har råd til å reise på ferie,
  • Ferie for alle arrangeres alltid i skolens ferie, og er en aktiv ferie hvor hele familien deltar.

Les om Ferie for alle - 2022

Ønsker du og din familie å søke på tilbudet? Påmelding må gjøres av kommunal saksbehandler.
Ta kontakt med  PRO-leder Norunn Johansen - norunn.johansen@lavangen.kommune.no  
tlf. 911 90 878 eller oppvekstkoordinator Elisabeth Tobiassen - elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no