Sannhets- og forsoningskommisjonen, Lavangen kommune og Lavangen Frivilligsentral inviterer til åpent møte med kommisjonen i Lauvhallen onsdag 22. september kl. 18.00-20.00.

Program 
Kulturelt innslag  
Velkomsthilsen ved ordfører  
Innlegg kommisjonsmedlem Ivar Bjørklund om mandatet og granskingen  
Innlegg kommisjonsmedlem Kristin Gurák om personlige historier  
Innlegg kommisjonsmedlem Per Oskar Kjølaas om forsoning 

Samtale om fornorskning, urett og forsoning

Velkommen!

Facebookarrangementet finner dere her.

_____________________________________________________

Davvisámegillii: 

Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna, Loabága suohkan ja Luobága frivilligsentral sávvet buresboahtima rabas čoahkkimii Deannjái gaskaváhkku čákčámánuu 22b. dii. 18.00–20.00.  

Goas: 22.9. dii. 18-20

Gos: Lauvhallen  

Prográmma:  
Dáiddalaš ovdanbuktin   
Buresboahtima suohkana sátnejođiheaddjis  
Kommišuvdnamiellahttu Ivar Bjørklund mandáhta ja guorahallama birra  
Kommišuvdnamiellahttu Anne Kristin Gurák persovnnalaš vásáhusaid birra  
Kommišuvdnamiellahttu Per Oskar Kjølaas soabadeami/seanadeami birra  
  
Ságastallan dárruiduhtima, vearrivuođaid ja soabadeami birra   

Buresboahtin!