Mandag 9. september (og  søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du ønsker kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i alle kommuner.
Her finner du alle forhåndsstemmelokaler: www.valg.no/valglokaler.
Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til riktig kommune innen 10. september. Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg vil du ellers ikke få avgi stemme. Dersom du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Ta kontakt med din hjemkommune dersom du ikke har mottatt valgkort innen 10. august. For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

LAVANGEN: 
Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00 fra 12. august og til og med 6. september 2019:
Servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll
I Lavangsheimen og omsorgsboligene avholdes forhåndsstemmegivning torsdag 5. september, fra kl 1000 til kl 1300.

Valgstyret i Lavangen

Dás don sáhtát ovdagihtii jienastit mán-bearj. dii 0900-1400, 10.b. borgemánus gitta 12.b. čakčamánnui 2019.: * bálvaluskantuvrras, Deanjás. Loabák-siiddas ja fuolahanvisttiin lea ovdagihtiijienasteapmi disdaga čakčamánu 5.beaivve dii. 1000-1300.

Loabága válgastivra