På grunn av arbeid med det nye vannverket vil det bli forstyrrelser og mulig stengt vann for abonnenter i området rundt kirken. Stranda/Soløyveien/Skaret (tidligere indre Soløy vannverk). 

Dette gjelder mandag 18 november fra kl 09.00 til ca kl 16.00, mulig tirsdag også i samme tidsrom. 

Teknisk etat