På grunn av arbeid med det nye vannverket vil det bli forstyrrelser og mulig stengt vann for abonnenter i området i Spansgården. Fra Spansdalveien 58 til Spansgårdstigninga og hele Spansgårdveien 

Dette gjelder mandag 02 desember fra kl 09.00 til ca kl 16.00. 

Teknisk etat