Det pågår vedlikeholdsarbeid, og det kan derfor bli forstyrrelser på levering av vann fra det kommunale vannverket. Dette gjelder  10.-13.11.20.

 

Teknisk etat